På PXC Underwear värnar vi om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.

Vi följer EUs-förordning om dataskydd, General Data Protection Regulation.

Har du frågor?

Kontakta gärna oss på

e-post: info@pxc.se

telefon: +46451-81515

PXC Underwear

  •  är medvetna om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.

  •  behandlar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke.

  •  har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss.

  •  sparar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt för ändamålet.

Dina rättigheter

  •  Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller ta bort dina personuppgifter.

  •  Du har rätt att protestera och begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

  •  Du har rätt att återkalla samtycke av behandling av dina personuppgifter när som helst.
      Återkallandet påverkar inte lagenligheten av behandlingen som har gjorts innan du drar tillbaka samtycke.

  •  Du har en ovillkorlig rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för

      direktmarknadsföring, inklusive riktade marknadsföring. Du kan göra det genom att skriva till: info@pxc.se